Avoimet työpaikat

Haemme kolmea (3) YKSILÖ- JA TYÖHÖNVALMENTAJAA,

jotka toimivat Kelan ammatillisen kuntoutuksen (TEAK-palvelu, NUOTTI-valmennus) yksilöohjaustehtävissä sekä OPI-kurssin yksilö- ja ryhmämuotoisen kuntoutuskurssin suunnittelijana ja toteuttajana.

Yksi yksilö- ja työhönvalmentaja sijoittuu Kokkolaan ja hänen ammatillisen kuntoutuksen palvelujaan ovat Kelan NUOTTI-valmennus ja OPI-kurssin suunnittelu ja toteuttaminen.

Yksi yksilö- ja työhönvalmentaja sijoittuu Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle ja hänen ammatillisen kuntoutuksen palvelujaan ovat Kelan NUOTTI-valmennus ja TEAK-palvelu. Lisäksi hänen tehtäviin sisältyy yksilövalmennusta Kaustisen seutukunnan alueella.

Yksi yksilö- ja työhönvalmentaja sijoittuu Pohjanmaan alueelle, lähinnä Pietarsaareen ja sen lähikuntiin ja hänen ammatillisen kuntoutuksen palvelunsa on suomenkielinen Kelan NUOTTI-valmennus. Pietarsaaren osalta tehtävään sisältyy myös Nuorten työpajatoiminnan yksilövalmennusta yksilö- ja ryhmäohjauksena. Nuorten työpajatoiminta edellyttää valmentajalta rohkeutta käyttää ruotsin kieltä nuorten arjessa.

Työsuhteet alkavat 1.2.2021 lähtien/sopimuksen mukaan ja ovat aluksi määräaikaisia sekä sidotut palvelusopimuksien kestoihin, jotka tällä hetkellä ovat voimassa 31.12.2021 ja 31.12.2022 saakka.

Nuotti-valmennus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa nuorille suunnattua palvelua. NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta. NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Nuotti-valmentaja tapaa nuoria pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

TEAK-palvelu on työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta työikäisille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat sairauden, toimintakyvyn heikentymisen ja kokonaistilanteen vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajien tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan.

OPI-kurssi on suunnattu 16 – 29 -vuotiaille nuorille, jotka opiskelevat samanaikaisesti ammatillisessa oppilaitoksessa KPEDU:lla ja joilla on hankaluuksia olla ryhmässä ja opinnot eivät etene suunnitellusti. Kurssia toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Tehtävässä työntekijä on moniammatillisen työryhmän jäsen.

Haemme ensisijaisesti sosionomia (AMK) tai sosiaalityöntekijää.

Kelan palvelukuvausten mukaan valmentajalla tulee olla vähintään 2 vuoden työkokemus opetus-, ohjaus-, valmennus-, neuvonta-, hoito- tai kuntoutustehtävissä nuorten, nuorten aikuisten sekä aikuisten parissa. Työkokemus on kertynyt opetustoimen, työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon tai kuntoutuksen toimialoilla. Työkokemus tulee olla kertynyt viimeisten 6 vuoden aikana koulutusvaatimuksena olevan tutkinnon suorittamisen jälkeen (esimerkiksi opintojen aikaista harjoittelua tai muuta työkokemusta ei lasketa). Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena. OPI-kurssin ja nuorten työpajatoiminnan osalta tulee olla kokemusta ryhmien ohjaamisesta viimeisten 10 vuoden ajalta vähintään 200 tuntia.

Eduksi luetaan moniammatillisen työn osaaminen, kehittämisvalmius, oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä ohjaustaitoja. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, etenkin Pietarsaaren seudulla sekä erinomainen suomen kielen taito. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta.

Työaika on lähtökohtaisesti 38 tuntia 15 minuuttia / viikko, mutta mahdollisuus lyhyempään työaikaan on olemassa. Palkka AVAINTA TES:n mukainen.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sonja Jungar-Irjala. Hakemus ja ansioluettelo sähköpostiin sonja.jungar-irjala@kokkotyo.fi / 040 844 03030. Toivomme hakijan tuovan esille hakemuksessaan mihin palvelukokonaisuuteen hakee ensisijaisesti.

Otsikkoon merkintä ”Ammatillinen kuntoutus – työpaikat”. Hakuaika päättyy 24.1.2021.

____________________________________________________________________________________

Haemme YKSILÖVALMENTAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen alustavasti 1.2.2021 – 31.7.2021 väliselle ajalle Kokkotyö-säätiön Kokkolan yksikköön kuntouttavan työtoiminnan ja terapeuttisen työtoiminnan asiakkaiden yksilö- ja ryhmänohjaustehtäviin. Työ voidaan aloittaa myös muuna sovittuna ajankohtana ja työn jatkuminen selventyy työsuhteen aikana.

Yksilövalmentaja toimii valmentautuja-asiakkaiden kanssa hoitaen yksilövalmennukseen kuuluvat tehtävät. Yksilövalmennus on valmentautujan elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista. Yksilövalmentaja tarjoaa valmentautujalle yksilöllistä neuvontaa ja tukea. Yksilövalmentaja tekee verkosto- ja yritysyhteistyötä Kokkolan seutukunnassa, toimii monialaisissa verkostoissa ja osallistuu erilaisiin valmentautujan tilannetta koskeviin seurantapalavereihin.

Haemme henkilöä, jolla on sosionomi (AMK) tutkinto. Muu lisäkoulutus katsotaan eduksi. Lisäksi toivomme työkokemusta pitkäaikaistyöttömien, mielenterveyskuntoutujien ja osatyökykyisten kanssa toimimisesta.

Eduksi luetaan moniammatillisen työn osaaminen, kehittämisvalmius, oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta työtehtävää hoidettaessa.

Työaika on lähtökohtaisesti 38 tuntia 15 minuuttia / viikko, mutta mahdollisuus lyhyempään työaikaan on olemassa. Palkka AVAINTA TES:n mukainen.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sonja Jungar-Irjala. Hakemus ja ansioluettelo sähköpostiin sonja.jungar-irjala@kokkotyo.fi / 040 844 03030.

Otsikkoon merkintä ”Yksilövalmentaja Kokkolaan”. Hakuaika päättyy 24.1.2021.